Bambusové tyče

Bambusové tyče

 

Všetky bambusové tyče máme skladom i vo veľkoobchodných množstvách.  Špecifické požiadavky, ako rezanie na mieru a iné píšte obchod@bambus-tyce.sk.

 

Obchodné podmienky, ktorými sa riadime nájdete pod produktmi.

 

Priemer bambusových tyčí  sa meria v strede bambusovej tyče, je približný a po celej dĺžke bambusovej tyče sa mení. Dole (v smere rastu) môže byť priemer až o 40% väčší a hore (v smere rastu) až o 40% menší. Toto sa pri bambusových tyčiach považuje za normálne - každá narástla inak. Aj keď naše bambusové tyče sú už niekoľko rokov vyzreté, pozdĺžne praskanie bambusových tyčí sa považuje za prirodzený jav a nie je to dôvod k reklamácii.

 

Tu ponúkané bambusové tyče objednávajte emailom obchod@bambus-tyce.sk,

 

alebo telefonicky +421 905 730 775

1. Bambusové tyče
priemer cca 1,5 cm dĺžka 210 cm. Z tejto dĺžky režeme bambusové tyče podľa priania zákazníka na ľubovolnú dĺžku, alebo na dĺžky ktoré sú uvedené v cenníku.
SKLADOM

4. Bambusové tyče
Bambusové tyče štiepané šírka 8-10 cm. Štiepajú sa z bambusových tyčí priemeru 8-10 cm na polovice. Maximálna dĺžka bambusových lamiel je 300 cm. Z tejto dĺžky režeme bambusové lamely podľa priania zákazníka na ľubovolnú dĺžku, alebo na dĺžky ktoré sú uvedené v cenníku.
VYPREDANÉ!

Bambusová lamela            Dĺžka                                        Cena                                                  Cena
šírka 8-10cm                     cm                                        bez DPH                                              s DPH

Bambusová lamela            300                                           11,25                                                   13,50

Bambusová lamela            200                                           7,50                                                   9,00

Bambusová lamela            100                                           4,00                                                   4,80

 

 

Obchodné podmienky

 

1. Tovar je možné objednávať emailom.

 

2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje podľa registračného formulára:

- ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte

  Vaše telefónne číslo a prípadne i email

- ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov

  podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania

 

3. Detaily objednávky a dodania tovaru až k Vám v prípade potreby dohodneme s Vami telefonicky. Budeme Vás kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom vo Vašej objednávke najrýchlejšie ako to bude možné.

 

4. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9.00-18.00. Ak je to možné a nutné dohodneme sa a určíme približný čas dodania.

 

5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 

6. Pri prebratí tovaru obdržíte doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci poštou najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

 

7. Objednávateľ ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení tovaru musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

 

8. Pri tovare na zákazku (rezanie na mieru, povrchová úprava a podobne) nieje možné odstúpiť od zmluvy. Podľa znenia zákona 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji § 12 Odstúpenie od zmluvy, (5) Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

 

9. Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v okamihu potvrdenia objednávky.

 

10. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 

11. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

 

12. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

 

13. Ďalšie záväzky predávajúceho

Zaväzujeme sa dodať správny tovar v správnom množstve a v dohodnutej cene platnej a potvrdenej Vami v momente odoslania elektronickej objednávky. Spolu s tovarom zákazníkovi doručíme i daňový doklad - faktúru a záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

 

14. Záverečné ustanovenie a záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar

Kupujúci pri odoslanej objednávke prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

15. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.9.2009 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

Bambusová tyč                Dĺžka                Cena                 Cena            Akciová cena            Akciová cena
priemer 1,5 cm                  cm                bez DPH             s DPH              bez DPH                   s DPH

Bambusová tyč                 210                   0,80                  0,96                  0,56                         0,67

Bambusová tyč                 150                   0,63                  0,76                  0,44                         0,53

Bambusová tyč                 120                   0,55                  0,66                   0,39                        0,46

Bambusová tyč                 90                   0,46                   0,55                  0,32                         0,39

Bambusová tyč                 60                    0,38                  0,46                  0,27                         0,32

Minimálna suma objednávky je 15€. Poštovné na dobierku kuriérom je 6,15€ - platí pre bambusové tyče s maximálnou dĺžkou 150cm. Pre bambusové tyče s dĺžkou nad 150cm sa počíta poštovné idividuálne (cca 14€). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí max 150cm) v sume 49€ (vrátane). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí nad 150cm) v sume 149€ (vrátane).

2. Bambusové tyče
priemer cca 2,5 cm dĺžka 420 cm. Z tejto dĺžky režeme bambusové tyče podľa priania zákazníka na ľubovolnú dĺžku, alebo na dĺžky ktoré sú uvedené v cenníku.
SKLADOM

Bambusová tyč                Dĺžka                Cena                 Cena            Akciová cena            Akciová cena
priemer 2,5 cm                  cm                bez DPH             s DPH              bez DPH                   s DPH

Bambusová tyč                 420                   4,16                  4,99                    2,91                         3,49

Bambusová tyč                 300                   3,32                  3,98                   2,32                         2,79

Bambusová tyč                 250                   2,65                   3,18                    1,86                         2,23

Bambusová tyč                 200                   2,06                  2,47                   1,44                          1,73

Bambusová tyč                 150                    1,64                   1,97                    1,15                           1,38

Bambusová tyč                 100                    1,14                    1,37                   0,80                        0,96

 

Minimálna suma objednávky je 15€. Poštovné na dobierku kuriérom je 6,15€ - platí pre bambusové tyče s maximálnou dĺžkou 150cm. Pre bambusové tyče s dĺžkou nad 150cm sa počíta poštovné idividuálne (cca 14€). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí max 150cm) v sume 49€ (vrátane). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí nad 150cm) v sume 149€ (vrátane).

3. Bambusové tyče
priemer 8-10 cm dĺžka 300 cm. Z tejto dĺžky režeme bambusové tyče podľa priania zákazníka na ľubovolnú dĺžku, alebo na dĺžky ktoré sú uvedené v cenníku.
VYPREDANÉ!

Bambusová tyč                Dĺžka                Cena                 Cena            Akciová cena            Akciová cena
priemer 8-10cm                 cm                bez DPH             s DPH              bez DPH                   s DPH

Bambusová tyč                 300                  21,81                   26,17                 15,27                         18,32

Bambusová tyč                 250                  18,45                   22,14                 12,92                        15,50

Bambusová tyč                 200                  14,75                  17,70                 10,33                        12,39

Bambusová tyč                 150                    11,22                   13,46                 7,85                         9,42

Bambusová tyč                 100                   7,52                   9,02                  5,26                         6,32

 

 

Minimálna suma objednávky je 15€. Poštovné na dobierku kuriérom je 6,15€ - platí pre bambusové tyče s maximálnou dĺžkou 150cm. Pre bambusové tyče s dĺžkou nad 150cm sa počíta poštovné idividuálne (cca 14€). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí max 150cm) v sume 49€ (vrátane). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí nad 150cm) v sume 149€ (vrátane).

Minimálna suma objednávky je 15€. Poštovné na dobierku kuriérom je 6,15€ - platí pre bambusové tyče s maximálnou dĺžkou 150cm. Pre bambusové tyče s dĺžkou nad 150cm sa počíta poštovné idividuálne (cca 14€). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí max 150cm) v sume 49€ (vrátane). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí nad 150cm) v sume 149€ (vrátane).

5. Bambusové tyče
Bambusové tyče štiepané šírka 5-8cm. Maximálna dĺžka bambusových lamiel je 300 cm. Z tejto dĺžky režeme bambusové lamely podľa priania zákazníka na ľubovolnú dĺžku, alebo na dĺžky ktoré sú uvedené v cenníku.

VYPREDANÉ!

Bambusová lamela            Dĺžka                                        Cena                                                  Cena
šírka 5-8 cm                     cm                                        bez DPH                                              s DPH

Bambusová lamela            300                                           7,92                                                   19,50

Bambusová lamela            200                                           5,38                                                   6,45

Bambusová lamela            100                                            2,71                                                   3,25

 

 

Minimálna suma objednávky je 15€. Poštovné na dobierku kuriérom je 6,15€ - platí pre bambusové tyče s maximálnou dĺžkou 150cm. Pre bambusové tyče s dĺžkou nad 150cm sa počíta poštovné idividuálne (cca 14€). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí max 150cm) v sume 49€ (vrátane). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí nad 150cm) v sume 149€ (vrátane).

6. Bambusové tyče
Bambusové tyče štiepané
šírka 4-5 cm. Maximálna dĺžka bambusových lamiel je 300 cm. Z tejto dĺžky režeme bambusové lamely podľa priania zákazníka na ľubovolnú dĺžku, alebo na dĺžky ktoré sú uvedené v cenníku.

VYPREDANÉ!

Bambusová lamela            Dĺžka                                        Cena                                                  Cena
šírka 4-5 cm                     cm                                        bez DPH                                              s DPH

Bambusová lamela            300                                           7,13                                                    8,55

Bambusová lamela            200                                           4,63                                                   5,55

Bambusová lamela            100                                            2,16                                                    2,55

 

 

Minimálna suma objednávky je 15€. Poštovné na dobierku kuriérom je 6,15€ - platí pre bambusové tyče s maximálnou dĺžkou 150cm. Pre bambusové tyče s dĺžkou nad 150cm sa počíta poštovné idividuálne (cca 14€). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí max 150cm) v sume 49€ (vrátane). Poštovné zdarma pre objednávky (dĺžka bambusových tyčí nad 150cm) v sume 149€ (vrátane).

Bambusové

tyče

Kontakt

Bambusové tyče

SNP 5

97401 Banská Bystrica

Mobil: +421 905 730 775

E-mail: obchod@bambus-tyce.sk

Napíšte nám

Objednávajte aj telefonicky
+421 905 730 775

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.